THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ

24/12/2017 11:07 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2004/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân thuộc Trường Cao đẳng Dược Phú Thọ.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)