THÔNG TIN KHEN THƯỞNG - XỬ PHẠT

Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo huyện Tân Sơn

24/12/2017 11:05 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 16/8/2016, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2003/QĐ-UBND về việc khen thưởng cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục và đào tạo huyện Tân Sơn.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)