THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017

06/12/2017 02:30 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 201/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 11/2017.


ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)