THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

09/11/2017 06:41 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 177/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10/2017.


Chi tiết xem tài liệu đính kèm.

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)