CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/06/2017 08:26 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 21/12/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 25/2012/QĐ-UBND về việc Quy định hỗ trợ các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp nhỏ và vừa đầu tư đổi mới, hiện đại hóa công nghệ trong các lĩnh vực ưu tiên phát triển trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)