CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

12/06/2017 08:17 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/01/2012, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND về việc hỗ trợ đầu tư đối với các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)