CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020

12/06/2017 08:18 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 15/12/2014, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 15/2014/NQ-HĐND quy định Chính sách hỗ trợ đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2015-2020.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)