CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI ĐẦU TƯ

Ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ

12/06/2017 08:18 SA

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Ngày 12/4/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 9/2017/QĐ-UBND về ban hành cơ chế đặc thù thu hút đầu tư tại Khu công nghiệp Phú Hà, thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ.Tệp đính kèm:
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)