NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Mua bảo hiểm y tế đối với người có công và thân nhân
Trình tự thực hiện - Ủy ban nhân dân cấp xã gửi hồ sơ đề nghị mua thẻ bảo hiểm y tế tại địa phương gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội.
- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm kiểm tra đối tượng thuộc diện được mua bảo hiểm y tế, đảm bảo nguyên tắc không cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế; làm thủ tục mua bảo hiểm y tế.
Cách thức thực hiện Nộp hồ sơ trực tiếp đến Bộ phận một cửa thuộc UBND cấp huyện.
Thành phần, số lượng hồ sơ 01 bộ hồ sơ bao gồm:
+ Bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2)
+ Bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng (nếu cần)
Thời hạn giải quyết 10 ngày kể từ ngày nhận đủ các giấy tờ quy định
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực Chính sách người có công
Kết quả thực hiện Thẻ bảo hiểm y tế
Chi phí Không
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Bản khai (Mẫu BH1 hoặc Mẫu BH2)
Yêu cầu + Người có công với cách mạng và thân nhân đang hưởng trợ cấp hàng tháng;
+ Người có công với cách mạng thuộc diện hưởng trợ cấp một lần; (trường hợp này phải kèm thêm bản sao Huân chương Kháng chiến, Huy chương Kháng chiến; Huân chương Chiến thắng, Huy chương Chiến thắng);
+ Thân nhân không thuộc diện hưởng trợ cấp hàng tháng của Liệt sĩ, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động trong thời kỳ kháng chiến; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động 61% trở lên;
+ Người phục vụ Bà mẹ Việt Nam anh hùng; thương binh, bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.
Cơ sở pháp lý Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng, Nghị định số 31/2013/NĐ-CP, Thông tư số 05/2013/TT-BLĐTBXH. Văn bản số 4112/UBND-VX5 ngày 08/10/2013 của UBND tỉnh về giao cấp huyện thực hiện việc mua, cấp, đổi thẻ BHYT cho đối tượng thuộc diện ngân sách NN chi trả và hỗ trợ kinh phí chi trả.
Tài liệu đính kèm TT-319082019021554.doc