NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện - Bước 1. Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Cán bộ chuyên môn tiếp nhận kiểm tra tính pháp lý của hồ sơ; viết phiếu biên nhận đối với hồ sơ đầy đủ, hợp lệ và hướng dẫn làm lại hồ sơ đối với hồ sơ chưa đầy đủ, chưa hợp lệ.
- Bước 2.Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả chuyển phòng, ban chuyên môn thụ lý theo quy định của pháp luật.
- Bước 3. Nhận kết quả trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Cách thức thực hiện Sở Thông tin và Truyền thông.
- Địa chỉ Số 392, Đường Nguyễn Tất Thành, Phường Tân Dân, Việt Trì, Phú Thọ
- ĐT: 0210.3811486
Thành phần, số lượng hồ sơ * Thành phần hồ sơ bao gồm:
- Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận theo Mẫu số 02a/ĐĐN hoặc Mẫu số 02b/ĐĐNban hành kèm theo Thông tư số 23/2013/TT-BTTTT ngày 24/12/2013 của Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bảnchính để đối chiếu chứng minh nhân dân của chủ điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là cá nhân; Bản sao có chứng thực hoặc bản sao kèm theo bảnchính để đổi chiếu chứng minh nhân dân của người quản lý trực tiếp điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng đối với trường hợp chủ điểm là tổ chức, doanh nghiệp.
* Số lượng hồ sơ: 01 bộ.
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức, doanh nghiệp.
Cơ quan thực hiện TTHC : Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Chọn lĩnh vực Sở Thông tin và Truyền thông
Kết quả thực hiện Giấy chứng nhận.
Chi phí Không.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Không.
Yêu cầu - Có đăng ký kinh doanh điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng;
- Địa điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng cách cổng trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông từ 200m trở lên;
- Có biển hiệu “Điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng” bao gồm tên điểm, địa chỉ, số điện thoại liên hệ, số đăng ký kinh doanh;
- Tổng diện tích các phòng máy của điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng tối thiểu 50 m2 tại các khu vực đô thị loại đặc biệt, đô thị loại I, loại II, loại III; tối thiểu 40 m2 tại các đô thị loại IV, loại V; tối thiểu 30 m2 tại các khu vực khác;
- Bảo đảm đủ ánh sáng, độ chiếu sáng đồng đều trong phòng máy;
- Có thiết bị và nội quy phòng cháy, chữa cháy theo quy định về phòng, chống cháy, nổ của Bộ Công an;
- Nộp lệ phí cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng(khi có quy định phí và lệ phí);
- Có bảng niêm yết công khai nội quy sử dụng dịch vụ trò chơi điện tử ở nơi mọi người dễ nhận biết;
- Có bảng niêm yết danh sách cập nhật các trò chơi G1 đã được phê duyệt nội dung, kịch bản tại điểm cung cấp dịch vụ kèm theo phân loại trò chơi theo độ tuổi;
- Không được hoạt động từ 22 giờ đêm đến 08 giờ sáng hôm sau.
Cơ sở pháp lý - Nghị định số 72/2013/NĐ-CP ngày 15/7/2013 của Chính phủ về Quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng.
- Nghị định số 27/2018/NĐ-CP ngày 01/3/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 72/2013/NĐ-CP.
Tài liệu đính kèm