NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC mức 3)
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 02102.222.555
- Qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ:
- Giấy đề nghị cấp lại văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính
- Bản gốc văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp bị hư hỏng không sử dụng được
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực quản lý Bưu chính
Kết quả thực hiện Bản sao từ bản gốc của văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đã được cấp
Chi phí - Cấp lại Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính nội tỉnh khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được: 1.250.000 đ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Yêu cầu Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Cơ sở pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Tài liệu đính kèm 153834437159515102018024540.docx