NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính (TTHC mức 3)
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
- Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ, cán bộ tiếp nhận kiểm tra hồ sơ. Nếu hồ sơ đầy đủ thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả. Nếu hồ sơ không đầy đủ thì yêu cầu tổ chức hoàn thiện lại hồ sơ theo quy định;
- Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ chuyển hồ sơ đến Phòng Quản lý Bưu chính Sở Thông tin và Truyền thông Phú Thọ, trong thời hạn 03 ngày làm việc Phòng Quản lý Bưu chính kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, nếu hồ sơ không hợp lệ thì chuyển đến Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ thông báo cho tổ chức hoàn thiện hồ sơ;
- Tổ chức mang giấy hẹn và nhận kết quả tại Trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 02102.222.555
- Qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ Thành phần hồ sơ:
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với các trường hợp cung ứng dịch vụ thư không có địa chỉ nhận có khối lượng đơn chiếc đến 02 kilôgam (kg); cung ứng dịch vụ thư có khối lượng đơn chiếc trên 02 kilôgam (kg) và cung ứng dịch vụ gói, kiện hàng hóa gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoạt động bưu chính hoặc giấy chứng nhận đầu tư hoạt động bưu chính tại Việt Nam do doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao;
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
- Hồ sơ đề nghị xác nhận thông báo hoạt động bưu chính đối với trường hợp làm chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam bao gồm:
+ Văn bản thông báo hoạt động bưu chính;
+ Bản sao giấy phép thành lập do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp được doanh nghiệp tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của bản sao.
+ Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức
Cơ quan thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông.
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực quản lý Bưu chính
Kết quả thực hiện Văn bản xác nhận thông báo hoạt động bưu chính.
Chi phí - Tự cung ứng dịch vụ phạm vi nội tỉnh: 1.250.000 đồng.
- Với chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính được thành lập theo pháp luật Việt Nam: 1.000.000 đồng.
Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản thông báo hoạt động bưu chính
Yêu cầu Việc thông báo hoạt động bưu chính được thực hiện chậm nhất là 07 ngày làm việc, kể từ ngày đầu tiên hoạt động bưu chính.
Cơ sở pháp lý -  Luật Bưu chính số 49/2010/QH  ngày 28/6/2010.
-  Nghị định số 47/2011/NĐ-CP  ngày 17/6/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Tài liệu đính kèm 1538344371595.docx