NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được (TTHC mức 3)
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp.
- Qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính;
+ Bản gốc giấy phép bưu chính còn thời hạn sử dụng, nhưng bị hư hỏng không sử dụng được
- Số lượng hồ sơ: 01 bộ là bản gốc.
Thời hạn giải quyết 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực quản lý Bưu chính
Kết quả thực hiện Giấy phép bưu chính.
Chi phí 1.250.000 đồng. Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Yêu cầu Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được.
Cơ sở pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 quy định chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Tài liệu đính kèm PHỤ-LỤC-V.doc