NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (TTHC mức 3)
Trình tự thực hiện Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày, tổ chức cung ứng dịch vụ bưu chính có nhu cầu tiếp tục kinh doanh chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Cách thức thực hiện Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
- Địa chỉ: 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
- ĐT: 02102.222.555
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu);
+ Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
+ Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do tổ chức tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
+ Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu tổ chức bị lỗ 02 năm liên tiếp;
+ Các tài liệu nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất:
+ Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
+ Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
+ Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực quản lý Bưu chính
Kết quả thực hiện Giấy phép
Chi phí 10.750.000 đ
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Yêu cầu - Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do tổ chức tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
- Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu tổ chức bị lỗ 02 năm liên tiếp;
- Trường hợp tổ chức có giấy phép bưu chính hết hạn hoặc không làm thủ tục cấp lại giấy phép bưu chính theo đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 12 Nghị định 47/2011/TT-BTTTT thì tổ chức có nhu cầu được cấp lại giấy phép bưu chính phải nộp hồ sơ và thực hiện các thủ tục như cấp giấy phép mới.
Cơ sở pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2011/QH12 ngày 17/6/2010;
- Nghị định số 47/2011/NĐ- CP ngày 17/6/2011 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số nội dung của Luật Bưu chính;
- Quyết định số 215/2000/QĐ - BTC ngày 29/12/2000 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về ban hành mức thu lệ phí cấp phép hoạt động Bưu chính Viễn thông.
- Thông tư 185/2013/TT-BTC ngày 04/12/2013 của Bộ Tài chính quy định phí thẩm định điều kiện hoạt động và lệ phí cấp giấy phép trong hoạt động bưu chính.
Tài liệu đính kèm 1538344374398.docx