NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Cấp lại giấy phép bưu chính khi hết hạn (TTHC mức 3)
Trình tự thực hiện - Doanh nghiệp khai báo đầy đủ, chính xác thông tin trong hồ sơ và nộp các giấy tờ cần thiết.
- Doanh nghiệp nộp/gửi hồ sơ về Sở Thông tin và Truyền thông.
Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp:
Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ.
Địa chỉ: 398, Trần Phú, Tân Dân, Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.
ĐT: 02102.222.555
- Qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ - Thành phần hồ sơ:
+ Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính (theo mẫu);
+ Bản sao giấy phép bưu chính được cấp lần gần nhất;
+ Báo cáo tài chính của 02 năm gần nhất do tổ chức tự đóng dấu xác nhận và chịu trách nhiệm về tính chính xác của báo cáo;
+ Phương án kinh doanh trong giai đoạn tiếp theo, nếu tổ chức bị lỗ 02 năm liên tiếp;
+ Các tài liệu nếu có thay đổi so với hồ sơ đề nghị cấp giấy phép bưu chính lần gần nhất:
- Mẫu hợp đồng cung ứng và sử dụng dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Mẫu biểu trưng, nhãn hiệu, ký hiệu đặc thù hoặc các yếu tố thuộc hệ thống nhận diện của doanh nghiệp được thể hiện trên bưu gửi (nếu có);
- Bảng giá cước dịch vụ bưu chính phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Tiêu chuẩn chất lượng dịch vụ bưu chính công bố áp dụng phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính;
- Quy định về mức giới hạn trách nhiệm bồi thường thiệt hại trong trường hợp phát sinh thiệt hại, quy trình giải quyết khiếu nại của khách hàng, thời hạn giải quyết khiếu nại phù hợp với quy định của pháp luật về bưu chính.
Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc
Thời hạn giải quyết 10 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đáp ứng các quy định của pháp luật
Đối tượng thực hiện Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Tổ chức.
Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Sở Thông tin và Truyền thông
Chọn lĩnh vực 3. Lĩnh vực quản lý Bưu chính
Kết quả thực hiện Giấy phép bưu chính
Chi phí 10.750.000 đồng.
Theo quy định tại Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính, quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Mẫu đơn, mẫu tờ khai Giấy đề nghị cấp lại giấy phép bưu chính
Yêu cầu Trước khi giấy phép bưu chính hết hạn tối thiểu 30 ngày
Cơ sở pháp lý - Luật Bưu chính số 49/2010/QH ngày 28/6/2010.
- Nghị định số 47/2011/NĐ-CP ngày 17/6/2011 chi tiết thi hành một số nội dung của Luật Bưu chính.
- Thông tư số 291/2016/TT-BTC ngày 15/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định điều kiện hoạt động bưu chính.
Tài liệu đính kèm 1538344374398.docx