NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn phương tiện thủy nội địa (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Cá nhân có nhu cầu xin nhập học, dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn nộp hồ sơ gửi đến Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ.

- Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ: Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính); Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp giấy hẹn làm thủ tục nhập học để dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn.

- Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ tổ chức kiểm tra và cấp chứng chỉ chuyên môn cho thí sinh trúng tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển nhận chứng chỉ trực tiếp tại Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ

Cách thức thực hiện - Nộp hồ sơ trực tiếp; hoặc - Qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị theo mẫu;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4cm;

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

-  Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu chứng chỉ để chứng minh đủ điều kiện dự kiểm tra theo quy định.

          * Số lượng hồ sơ: 01 (bộ) .

Thời hạn giải quyết - Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định công nhận trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Chọn lĩnh vực Giao thông vận tải
Kết quả thực hiện Chứng chỉ chuyên môn.
Chi phí Chi tiết xem tài liệu đính kèm
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghịDự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên mônphương tiện thuỷ nội địa– Phụ lục 4 Ban hành kèm theo TT số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông vận tải.

Yêu cầu * Điều kiện chung để được dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn: - Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam. - Được công nhận học xong chương trình bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại chứng chỉ chuyên môn. - Có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế. * Điều kiện cụ thể được dự kiểm tra lấy chứng chỉ chuyên môn. - Đối với chứng chỉ huấn luyện an toàn cơ bản, Chứng chỉ thủy thủ, chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế, Chứng chỉ thợ máy, chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế, Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở dầu, Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở hóa chất, Chứng chỉ an toàn làm việc trên phương tiện chở khí hóa lỏng phải đủ 16 tuổi trở lên. - Đối với Chứng chỉ lái phương tiện, chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế phải đủ 18 tuổi trở lên. - Đối với Chứng chỉ điều khiển phương tiện loại I tốc độ cao, Chứng chỉ điều khiển phương tiện đi ven biển phải có bằng thuyền trưởng từ hạng ba trở lên; có thời gian nghiệp vụ theo chức danh thuyền trưởng hạng ba đủ 24 tháng trở lên. - Đối với Chứng chỉ điều khiển phương tiện loại II tốc độ cao phải có chứng chỉ lái phương tiện hoặc chứng chỉ thủy thủ.
Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa năm 2004;

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng­ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa banhành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải;

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa;

- Quyết định số 77/2008/QĐ-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; Học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Tài liệu đính kèm Phí 91.doc
VT91.doc