NỘI DUNG CHI TIẾT THỦ TỤC

Thủ tục Thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng ba trở xuống (TTHC mức 2)
Trình tự thực hiện

- Cá nhân có nhu cầu xin nhập học, dự thi lấy bằng nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính đến Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ;

- Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ tiếp nhận và kiểm tra thành phần hồ sơ. Nếu thành phần hồ sơ không đủ theo quy định thì hướng dẫn cá nhân bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu nộp trực tiếp) hoặc trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do yêu cầu bổ sung, hoàn thiện hồ sơ (nếu gửi qua đường bưu chính). Nếu thành phần hồ sơ đầy đủ theo quy định thì cấp giấy hẹn làm thủ tục nhập học để dự thi lấy bằng;

- Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ tổ chức đào tạo, bổ túc, thi và cấp bằng cho thí sinh trúng tuyển.

- Thí sinh trúng tuyển nhận Bằng trực tiếp tại Trường Trung cấp nghề công nghệ và vận tải tỉnh Phú Thọ.

Cách thức thực hiện nộp hồ sơ trực tiếp hoặc qua đường bưu chính.
Thành phần, số lượng hồ sơ

* Thành phần hồ sơ:

- Đơn đề nghị theo mẫu quy định ;

- 02 ảnh màu cỡ 3x4cm;

- Giấy chứng nhận đủ sức khoẻ do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp;

-  Bản sao chứng thực hoặc bản sao chụp kèm bản chính để đối chiếu bằng để chứng minh đủ điều kiện dự thi theo quy định .

          * Số lượng hồ sơ: 01 bộ hồ sơ

Thời hạn giải quyết Không quá 10 ngày làm việc, kể từ ngày ra Quyết định công nhận trúng tuyển.
Đối tượng thực hiện Cá nhân
Chọn lĩnh vực Giao thông vận tải
Kết quả thực hiện Bằng.
Chi phí - Lệ phí cấp bằng: 50.000 đồng/ 1 lần cấp - Học phí bổ túc cấp bằng: STT LOẠI BỔ TÚC MỨC THU (đồng/người) Bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng 1 Thuyền trưởng hạng nhất 1.750.000 2 Thuyền trưởng hạng nhì 1.450.000 3 Thuyền trưởng hạng ba 700.000 4 Thuyền trưởng hạng ba hạn chế 200.000 5 Máy trưởng hạng nhất 1.600.000 6 Máy trưởng hạng nhì 1.100.000 7 Máy trưởng hạng ba 550.000
Mẫu đơn, mẫu tờ khai

- Đơn đề nghịDự học, thi, kiểm tra lấy bằng, chứng chỉ chuyên mônphương tiện thuỷ nội địa– Phụ lục 4 Ban hành kèm theo TT số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ Giao thông Vận tải;

Yêu cầu * Điều kiện chung để được dự thi lấy bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng: - Là công dân Việt Nam, người nước ngoài được phép cư trú hoặc làm việc hợp pháp tại Việt Nam. - Được công nhận học xong chương trình đào tạo, bổ túc, bồi dưỡng nghề tương ứng với từng loại hạng bằng (trừ các trường hợp cụ thể quy định tại Điều 8 của Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT). - Có chứng nhận đủ sức khỏe của cơ quan y tế. * Điều kiện cụ thể để được dự thi lấy bằng thuyền trưởng, bằng máy trưởng. - Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện (trừ chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế) hoặc người có bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba; - Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thủy thủ hoặc chứng chỉ lái phương tiện kể cả chứng chỉ thủy thủ chương trình hạn chế hoặc chứng chỉ lái phương tiện chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hạn chế; - Đủ 20 tuổi trở lên, có chứng chỉ thợ máy hoặc chứng chỉ thợ máy chương trình hạn chế và có thời gian nghiệp vụ từ 24 tháng trở lên được dự thi lấy bằng máy trưởng hạng ba; - Có chứng chỉ sơ cấp nghề được đào tạo theo nghề điều khiển tàu thủy, nghề thủy thủ hoặc nghề máy tàu thủy, sau khi hoàn thành thời gian tập sự đủ 12 tháng trở lên không phải dự học chương trình tương ứng, được dự thi lấy bằng thuyền trưởng hạng ba hoặc bằng máy trưởng hạng ba;
Cơ sở pháp lý

- Luật Giao thông đường thuỷ nội địa.

- Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18/9/2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải ban hành quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện  thủy nội địa.

- Thông tư số 14/2011/TT-BGTVT ngày 30/3/2011 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải sửa đổi, bổ sung một số điều liên quan đến thủ tục hành chính của Quy chế thi, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, ng­ười lái phương tiện thuỷ nội địa và đảm nhiệm chức danh thuyền viên phương tiện thuỷ nội địa banhành kèm theo Quyết định số 19/2008/QĐ-BGTVT ngày 18 tháng 9 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải.

- Thông tư số 47/2005/TT-BTC ngày 08/6/2005 Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý Nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thủy nội địa.

- Quyết định số 77/2008/QĐ-BTC ngày 15/9/2008 của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu và chế độ quản lý, sử dụng học phí đào tạo, bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ đối với thuyền viên, người lái phương tiện đường thủy nội địa; Học phí bổ túc nâng hạng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa.

Tài liệu đính kèm VT90.doc