Trường Cao đẳng Nghề

Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ 20 năm xây dựng và phát triển (1999 - 2019)

15/11/2019 13:58 CH

Xem cỡ chữ Email Print

PhuthoPortal - Trong mỗi giai đoạn phát triển của đất nước, việc hình thành một tổ chức, đơn vị đều được xuất phát trên cơ sở yêu cầu của thực tiễn đời sống và xu thế phát triển của xã hội. Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ nay là Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ được thành lập trong bối cảnh đất nước ta đẩy mạnh thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm nhằm cơ cấu lại giữa việc đào tạo lao động có trình độ cao đẳng, đại học trở lên với lao động có trình độ trung học chuyên nghiệp và công nhân kỹ thuật.


image001_8.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu (tháng 4/2018) và đoàn công tác của tỉnh làm việc tại Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
Ra đời trong bối cảnh không ít khó khăn, thách thức, song, được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ LĐTB&XH, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp; sự quan tâm tạo điều kiện của các sở, ngành, chính quyền địa phương và sự ủng hộ giúp đỡ, đồng hành của các đơn vị, doanh nghiệp cùng với sự nỗ lực phấn đấu, tinh thần đổi mới, sáng tạo của các thế hệ cán bộ, giáo viên, người lao động và học sinh, sinh viên, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao và có những đóng góp quan trọng trong công tác đào tạo nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ CNH, HĐH đất nước.
image003_10.jpg
Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu (tháng 4/2018 ) và đoàn công tác của tỉnh tham quan xưởng thực hành của Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
20 năm xây dựng và phát triển, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ trải qua những dấu mốc quan trọng sau đây:
Giai đoạn Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ (1999 - 2006):
Thực hiện Quyết định số 126/1998/QĐ-TTg ngày 11/7/1998 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình Mục tiêu quốc gia về việc làm đến năm 2000; Nghị quyết số 05/NQ-TV ngày 20/6/1998 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Thọ về đào tạo và phát triển nguồn nhân lực đến năm 2010; Quyết định số 2163/1998/QĐ -UB ngày 08/10/1998 của UBND tỉnh về ban hành Đề án đào tạo phát triển nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp CNH, HĐH đến năm 2010, Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ được thành lập theo Quyết định số 3586/1999/QĐ-UB ngày 17/12/1999 của UBND tỉnh, là trường thuộc hệ công lập, trực thuộc Sở LĐTB&XH, địa điểm tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ (Trường Nghiệp vụ Ngân hàng và Trường Hành chính cũ). Trong đó quy định trường có chức năng đào tạo mới, đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao tay nghề, tham gia nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹ thuật và công nghệ, kết hợp với sản xuất và dịch vụ, tham gia đào tạo hướng nghiệp. Nhiệm vụ cụ thể là đào tạo công nhân kỹ thuật có tay nghề đạt trình độ cơ bản đủ khả năng tiếp nhận chuyển giao công nghệ, phục vụ yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và xuất khẩu lao động; bồi dưỡng nâng cao tay nghề cho công nhân và đào tạo hướng nghiệp; giúp các cơ sở dạy nghề của tỉnh xây dựng chương trình dạy nghề ngắn hạn... Thời điểm đó, Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ đào tạo 3 nhóm ngành nghề chính, bao gồm: Kỹ thuật điện, điện tử (Điện xí nghiệp, điện dân dụng, vận hành quản lý đường dây trạm, điện tử công nghiệp, điện dân dụng, điện toán và máy vi tính); Cơ khí động lực (Cơ khí chế tạo, cơ khí sửa chữa, vận hành sửa chữa máy động lực); nhóm nghề khác (khai thác khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng, trang trí nội thất, chế biến nông sản thực phẩm, sản phẩm cây công nghiệp, May...); với quy mô học sinh thường xuyên 1.000 học sinh, tuyển sinh hằng năm 450 - 500 học sinh.
image005_6.jpg
Lễ ra mắt Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ
Tổ chức bộ máy lúc đó của trường gồm có: Ban Giám hiệu; 4 phòng chuyên môn (đào tạo, hành chính tổ chức, tài chính kế toán, sản xuất dịch vụ) và 4 ban (giáo viên lý thuyết cơ sở, kỹ thuật điện, điện tử, cơ khí - động lực, các nghề khác), biên chế được UBND tỉnh giao hằng năm đến khi ổn định là 77 người. Với cơ cấu tổ chức và quy mô đào tạo như vậy, những năm đầu trường gặp rất nhiều khó khăn.
Tháng 11/2000, nhà trường nhận bàn giao tài sản từ Trường Nghiệp vụ ngân hàng và Trường Hành chính cũ với 2,48 ha và 9 căn nhà cấp bốn. Năm 2002, nhà trường được giao bổ sung 1.984,40m2 đất màu đồi của xã Vân Phú. Công tác đào tạo nghề lúc đó gặp rất nhiều khó khăn do cơ sở vật chất, thiết bị phục vụ đào tạo thiếu thốn; công tác tư vấn hướng nghiệp dạy nghề còn hạn chế; học sinh, sinh viên chưa tự giác đi học… Nhưng được sự quan tâm, lãnh chỉ đạo kịp thời, sát sao của Tỉnh ủy, UBND tỉnh cùng với sự đoàn kết thống nhất, không ngừng nỗ lực phấn đấu của tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường, từ năm 1999 đến tháng 10/2006, nhà trường đã bổ sung, nâng quỹ đất trụ sở lên 99.545m2 tại xã Vân Phú, thành phố Việt Trì và 19.564m2 tại khu 15, xã Hà Thạch, thị xã Phú Thọ với tổng kinh phí đầu tư cho xây dựng cơ sở vật chất là 23,5 tỷ đồng. Tổng số cán bộ giáo viên của nhà trường là 98 người. Giai đoạn 2000 - 2005, nhà trường tuyển sinh, đào tạo được tổng số 1.829 học sinh, trong đó, đào tạo dài hạn 1.167 học sinh, đào tạo ngắn hạn 662 học sinh.
image007_6.jpg
Lễ khởi công công trình Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ
Giai đoạn Trường Trung cấp nghề (2006 - 2008) và Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ (năm 2008 đến nay):
Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới về đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực có kỹ thuật, trình độ, đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển của đất nước, ngày 11/10/2006, UBND tỉnh Phú Thọ ban hành Quyết định số 2853/QĐ-UBND thành lập Trường Trung cấp nghề tỉnh Phú Thọ trên cơ sở Trường Dạy nghề tỉnh Phú Thọ. Các ngành nghề đào tạo, bao gồm: Kỹ thuật cơ khí; kỹ thuật điện; kỹ thuật lạnh; vận hành xe máy thi công; tin học ứng dụng; sản xuất, chế biến và nhóm nghề khác. Tổ chức bộ máy của trường giai đoạn này gồm có Ban Giám hiệu, 5 phòng chức năng, 7 khoa và 2 đơn vị trực thuộc.
image009_3.jpg
Đồng chí Hoàng Dân Mạc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy thăm Trường Trung cấp nghề Phú Thọ (tháng 10/2007)
Nghị quyết số 30/2005/NQ-HĐND ngày 08/7/2005 của HĐND tỉnh Phú Thọ về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2006 - 2010) tỉnh Phú Thọ đề ra mục tiêu đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh và bền vững, đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động theo hướng CNH, HĐH, nâng cao hiệu quả và sức cạnh tranh của sản phẩm, doanh nghiệp và nền kinh tế để chủ động hội nhập kinh tế quốc tế; thực hiện nhiệm vụ tăng cường đào tạo nguồn nhân lực, chú trọng đào tạo lao động có trình độ cao, công nhân kỹ thuật lành nghề và lao động cho nông nghiệp, nông thôn để chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động. Trước yêu cầu đó, UBND tỉnh Phú Thọ xây dựng Đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ và ngày 21/01/2008, Bộ LĐTB&XH đã ban hành Quyết định số 256/QĐ-BLĐTBXH thành lập Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ trực thuộc UBND tỉnh Phú Thọ trên cơ sở nâng cấp Trường trung cấp nghề Phú Thọ.
image011_5.jpg
Đồng chí Nguyễn Thị Hằng - Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH và đồng chí Hoàng Dân Mạc - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và các đại biểu về dự Lễ công bố Quyết định thành lập Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ (tháng 6/2008)
Trong đó quy định nhiệm vụ của nhà trường là đào tạo nghề; bồi dưỡng nâng cao trình độ kỹ năng nghề cho người lao động; nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật - công nghệ nâng cao chất lượng, hiệu quả đào tạo; tổ chức sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Cơ cấu tổ chức bộ máy bao gồm: Hội đồng trường; Ban Giám hiệu; 6 phòng chuyên môn; 6 khoa và các tổ bộ môn; các đơn vị nghiên cứu, dịch vụ phục vụ tay nghề; các đơn vị sản xuất kinh doanh; các tổ chức đảng và đoàn thể.
Trong giai đoạn này, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã có nhiều đổi mới trên các mặt hoạt động, từng bước hoàn thiện về tổ chức bộ máy, cơ sở vật chất, công tác tuyển sinh, đào tạo và đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng.
Về năng lực đào tạo:
Xác định đào tạo đáp ứng nhu cầu thị trường và các doanh nghiệp là vấn đề then chốt, những năm qua, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã tập trung nâng cao chất lượng công tác đào tạo; hoàn thiện các quy chế, quy trình quản lý đào tạo; phát triển đội ngũ giáo viên giỏi về kiến thức chuyên môn và trình độ tay nghề để có thể truyền đạt một cách tốt nhất, giúp các em học sinh, sinh viên vừa có kiến thức, kỹ năng, vừa có thái độ nghề nghiệp, đáp ứng được yêu cầu của doanh nghiệp và thị trường lao động của tỉnh và các địa phương lân cận. Nhà trường hiện có 68 giáo viên, giảng viên, trong đó, trình độ Thạc sỹ 23 người; đại học 37 người; cao đẳng 3 người; trung cấp, thợ bậc cao 5 người; 30 người có chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia bậc 3 và chứng chỉ bậc thợ. Từ năm 2008 đến nay, đã có hàng trăm lượt giáo viên được cử tham gia các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nâng cao kiến thức, kỹ năng và học tập kinh nghiệm; mở các lớp bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn cho hầu hết giáo viên của nhà trường tại các cơ sở đào tạo uy tín trong và ngoài nước như Singapore, Malaysia, Indonesia...
image013_3.jpg
Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ là đơn vị luôn đạt giải cao tại các kỳ thi tay nghề cấp tỉnh
Công tác nghiên cứu khoa học cũng là một trong những nhiệm vụ ưu tiên quan trọng trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị của nhà trường. Đảng ủy, Ban Giám hiệu đã luôn quan tâm chỉ đạo sát sao và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất, khuyến khích cán bộ, giảng viên nhà trường tích cực tham gia nghiên cứu khoa học. Đã có hàng chục đề tài của nhà trường được công nhận đề tài cấp tỉnh và được áp dụng vào thực tế giảng dạy tại trường. Đặc biệt, nhà trường đã chủ động xây dựng và ban hành chương trình đào tạo các cấp để tạo tính chủ động trong việc tiếp cận và đáp ứng yêu cầu của các doanh nghiệp về trình độ, năng lực, kỹ năng của người học. Đến nay, nhà trường đã biên soạn được 270 bộ chương trình với đa số các tiết học đều được dạy theo phương pháp tích hợp, học sinh, sinh viên được cung ứng vật tư thực hành ở mức cao nhất để rèn luyện kỹ năng tay nghề.
Về kết quả đào tạo:
Để khắc phục khó khăn trong công tác tuyển sinh, hằng năm, nhà trường đều xây dựng kế hoạch cụ thể, thành lập các cụm tuyển sinh, cử cán bộ tăng cường bám sát địa bàn cơ sở, trực tiếp tư vấn cho phụ huynh, học sinh; tổ chức đào tạo trình độ sơ cấp theo nhu cầu đặt hàng của các doanh nghiệp, đơn vị. Trong 4 năm, từ năm 2015 đến năm 2018, nhà trường đã tuyển sinh và đào tạo tổng số 3.653 học sinh, sinh viên, trong đó, trình độ cao đẳng 553 sinh viên; trình độ trung cấp 1.599 học sinh; trình độ sơ cấp và bồi dưỡng ngắn hạn 1.163 học viên. Tỷ lệ học sinh, sinh viên tốt nghiệp tìm kiếm được việc làm đạt gần 90%. Nhiều học sinh, sinh viên ra trường đã tham gia ngay thị trường lao động ngoài nước như Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan... Nhiều thế hệ học sinh, sinh viên của nhà trường đã trưởng thành và thành đạt trên mọi miền đất nước. Nhà trường được Tổng Cục dạy nghề xếp thứ 18/263 các trường cao đẳng, trung cấp nghề trên toàn quốc.
Không chỉ tổ chức dạy tốt ở trường, những năm qua, nhà trường đã tích cực mở các lớp đào tạo nghề ở các cấp trình độ cao đẳng và trung cấp về CNTT, chăn nuôi thú y, kế toán, chế biến món ăn... tại địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa trong tỉnh, góp phần nâng cao dân trí cho đội ngũ cán bộ cấp cơ sở nói riêng và người dân nói chung. Với hình thức này, các học viên có thể học ngay tại trung tâm học tập cộng đồng ở xã, vừa tiết kiệm chi phí đi lại, ăn ở, vừa có thể thu xếp công việc để tham gia học tập.
image015_3.jpg
Đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH, Sở GD&ĐT tặng Giấy khen cho các học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và rèn luyện năm học 2017 - 2018
Về cơ cấu tổ chức bộ máy:
Năm 1999, Trường Dạy nghề chỉ có 77 cán bộ, giáo viên, đến nay, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã có tổng số 133 viên chức, người lao động; trong đó, biên chế 91 người, lao động hợp đồng 23 người, giáo viên thỉnh giảng 19 người. Nhà trường hiện có 6 phòng chức năng, 7 khoa chuyên môn và 2 trung tâm. Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị và Đề án củng cố, nâng cao chất lượng đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2030 của UBND tỉnh, cơ cấu tổ chức của nhà trường được sắp xếp lại theo hướng tinh giảm các phòng, khoa, đơn vị trung gian; giảm đáng kể số cán bộ hợp đồng; từng bước sắp xếp bố trí cán bộ, nhân viên theo đúng chuyên môn, vị trí việc làm, giảm cán bộ, nhân viên khối các phòng, tăng đội ngũ giáo viên để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác.
Đồng hành với quá trình xây dựng, phát triển sự nghiệp, thực hiện nhiệm vụ chính trị, các tổ chức đoàn thể nhà trường đã có nhiều hoạt động đi vào chiều sâu. Công đoàn phát động hiệu quả các phong trào thi đua, tổ chức trồng cây góp phần trải rộng màu xanh trong khuôn viên nhà trường, giữ vệ sinh môi trường lúc nào cũng xanh, sạch, đẹp; Đoàn Thanh niên định kỳ tổ chức tốt các hoạt động phong phú, bổ ích như thi hội trại, hội diễn văn nghệ, hội thi thể thao và đốt lửa trại, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao được duy trì thường xuyên... nhằm tạo sân chơi lành mạnh, phát triển toàn diện kỹ năng sống cho học sinh, sinh viên.
image017_2.jpg
Ban Giám hiệu nhà trường trao Bằng tốt nghiệp cho các sinh viên năm học 2018 - 2019
Nhìn lại quá trình 20 năm xây dựng và phát triển với bao khó khăn, thách thức, nhưng với truyền thống đoàn kết, gắn bó, không ngừng phấn đấu vươn lên, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ đã phát triển, trưởng thành và đạt được những thành tích quan trọng trong công tác đào tạo, được Chính phủ, Bộ LĐ-TB&XH, UBND tỉnh Phú Thọ ghi nhận, tặng Cờ thi đua, Bằng khen và nhiều phần thưởng cao quý khác.
Kế thừa và phát huy những thành tựu đã đạt được, trong thời gian tới, Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ tiếp tục thực hiện tốt các nội dung Đề án củng cố, đổi mới, phát triển nhà trường đã được UBND tỉnh phê duyệt; rà soát sắp xếp tổ chức bộ máy, đội ngũ cán bộ, giáo viên và người lao động theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tập trung nguồn nhân lực, vật lực cho công tác chuyên môn, nghiệp vụ và các hoạt động nâng cao chất lượng đào tạo.
image019_2.jpg
Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ và Trường Đại học Giáo dục quốc gia Đài Bắc, Đài Loan - Trung Quốc tổ chức giao lưu học sinh, sinh viên (tháng 11/2017)
Tập trung tuyển sinh các ngành nghề có thế mạnh, trọng điểm, theo nhu cầu thực tế của người học, đào tạo theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp và định hướng phát triển kinh tế - xã hội địa phương, khu vực. Đổi mới nội dung chương trình, phương thức đào tạo; gắn đào tạo với sản xuất dịch vụ; liên kết đào tạo với doanh nghiệp, hợp tác quốc tế; nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ; tiếp tục mời các doanh nghiệp trong việc tham gia xây dựng, thẩm định, đánh giá chương trình đào tạo; xây dựng chương trình đào tạo theo hướng tăng cường thời gian thực hành, thực tế tại doanh nghiệp; nâng cao kỹ năng nghề, kỹ năng mềm cho học sinh, sinh viên; cử giáo viên tham gia thực tế tại các doanh nghiệp sản xuất, nhất là những doanh nghiệp có công nghệ sản xuất mới, tiên tiến hiện đại; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho mọi đối tượng có nhu cầu học tập, đặc biệt là các lao động chưa qua đào tạo có cơ hội vừa làm, vừa học. Tăng cường huy động các nguồn lực để đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị cho đào tạo các ngành nghề trọng điểm.
Nhân dịp kỷ niệm 20 năm chặng đường xây dựng và phát triển, tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo nhà trường xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Phú Thọ; lãnh đạo Bộ LĐTB&XH, Bộ GD&ĐT; sự phối hợp, đồng hành của các cấp, các tổ chức, các doanh nghiệp và các thế hệ giáo viên, học sinh, sinh viên đã xây dựng và phát triển nhà trường trong suốt 20 năm qua. Tập thể lãnh đạo, cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ quyết tâm tiếp bước các thế hệ đi trước, phát huy truyền thống đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, xây dựng nhà trường phát triển bền vững, ổn định, nâng cao hiệu quả giáo dục và đào tạo nghề; trở thành trung tâm đào tạo nguồn nhân lực kỹ thuật có uy tín, chất lượng trong khu vực và cả nước, góp phần cung ứng nguồn nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.
image021_2.jpg
image023_2.jpg
image025_2.jpg
image027_3.jpg
image029_2.jpg
image031_1.jpgimage033_1.jpg
Một số hình ảnh hoạt động của Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ nhân dịp kỷ niệm 20 năm Ngày thành lập
Trần Minh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng nghề Phú Thọ
ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 0)