NGƯỜI PHÁT NGÔN BÁO CHÍ

DANH SÁCH NGƯỜI PHÁT NGÔN VÀ CUNG CẤP THÔNG TIN CHO BÁO CHÍ CỦA CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH

12/12/2018 14:40 CH

Xem cỡ chữ Email Print

 


 
STT
 
Tên cơ quan
Họ và tên
Chức vụ
Điện thoại
Email
 
I. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND TỈNH
 
1
UBND tỉnh
 
   
 
 
II. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA CÁC CƠ QUAN HÀNH CHÍNH NHÀ NƯỚC CẤP TỈNH
 
2
Sở Thông tin và Truyền thông
Trịnh Hùng Sơn
 Giám đốc
CQ: 0210 3818 668
DD: 0912348449
sonth@phutho.gov.vn
3
Văn phòng UBND tỉnh
Vương Thị Bẩy
Chánh Văn phòng
DĐ: 0938 118 899
 bayvt@phutho.gov.vn
4
Ban Dân tộc
Đinh Ngọc Thanh    
Trưởng ban
DĐ: 0983.420.101
5
Ban Quản lý các Khu công nghiệp
Nguyễn Việt Dũng
Trưởng ban
DĐ: 0985.656.999
vietdungkcpt@yahoo.com.vn
6
Bảo hiểm xã hội tỉnh
Quyền Minh Tú
Giám đốc
DĐ: 0912.598.595
tuqm.bhxh@phutho.gov.vn
7
Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
Đinh Mạnh Phác
Chỉ huy trưởng
DĐ: 0967.296.699
phacdm@phutho.gov.vn
8
Công an tỉnh
Phạm Trường Giang
Giám đốc
 
 
9
Cục Thi hành án dân sự tỉnh
Nguyễn Đức Nghĩa
Cục trưởng
CQ: 0210.3844.117
DĐ: 0913.292.923
nghiand.pto@moj.gov.vn
10
Cục Thuế tỉnh
Hoàng Văn Đài
Cục trưởng
DĐ:  0913.557.438
hvdai.pth@gdt.gov.vn
11
Cục Thống kê
Nguyễn Huy Lương
Cục trưởng
0210 2211 027
nhluong@gso.gov.vn
12
Kho bạc Nhà nước tỉnh
Trần Mạnh Hùng
Giám đốc
CQ: 0210.3849 733
DĐ: 0912.272.458
hungtm01@vst.gov.vn
13
Khu Di tích lịch sử Đền Hùng
Nguyễn Duy Anh
Giám đốc
CQ: 0210.6511.888
DĐ: 0982.363.153
anhnd.denhung@phutho.gov.vn
14
Ngân hàng NNVN Chi nhánh tỉnh
Phạm Trường Giang
Giám đốc
CQ: 
giang.phamtruong@sbv.gov.vn
15
Sở Công thương
Nguyễn Mạnh Hùng
Giám đốc
DĐ: 0913.282.539
hungnm.soct@phutho.gov.vn
16
Sở Giáo dục và Đào tạo
Nguyễn Minh Tường
Giám đốc
DĐ: 0912 370 320
nmtuong@moet.edu.vn
17
Sở Giao thông Vận tải
Nguyễn Văn Quân
Giám đốc
CQ: 0210.3846.240
quannv.sogtvn@phutho.gov.vn 
18
Sở Khoa học và Công nghệ
Nguyễn Thủy Trọng
Giám đốc
CQ: 0210 3854 919
DĐ: 0913 560 947
trongnt.sokhcn@phutho.gov.vn
19
Sở Kế hoạch và Đầu tư
Nguyễn Minh Xuyên
Giám đốc
CQ: 0210.3813.586
 
20
Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Bùi Đức Nhẫn
Giám đốc
CQ: 02103.555.595
DĐ: 0913. 387.729
nhanbd@phutho.gov.vn
21
Sở Ngoại vụ
Đỗ Ngọc Dũng
Giám đốc
CQ: 0210.3817.333
DĐ: 0913.389.927
dodungnvpt@gmail. com
22
Sở Nội vụ
Ngô Đức Thịnh
Giám đốc
 
 
23
Sở Nông nghiệp và PTNT
Nguyễn Ngọc Sơn
Giám đốc
DĐ: 0912.467.207
sonnn@phutho.gov.vn
24
Sở Tài Chính
Nguyễn Mạnh Sơn
Giám đốc
sonnm.sotc@phutho.gov.vn
 
25
Sở Tài nguyên & Môi trường
Trần Xuân Hải
Phó Giám đốc Thường trực
CQ: 0210 3856 889
DĐ: 0912 034 927
 haitx.sotnmt@phutho.gov.vn
26
Sở Tư pháp
Trần Thị Nhung
Giám đốc
CQ: 0210.3846.116
nhungtt.sotuphap@phutho.gov.vn
27
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Nguyễn Đắc Thủy
Giám đốc
DĐ: 0919.231.888
thuynd.sovhtt@phutho.gov.vn
28
Sở Xây dựng
Trần Quang Tuấn
Giám đốc
CQ: 0210.3846.786 
 
29
Sở Y tế
Hồ Đức Hải
Giám đốc
CQ:
DĐ: 0988 157 999
haihd.soyte@phutho.gov.vn
30
Thanh tra tỉnh
Hoàng Quang Trung
Chánh Thanh tra
CQ: 0210.384.6317
trunghq.ttr@phutho.gov.vn
31
Tòa án nhân dân tỉnh
Ngô Tố Dụng
Chánh án
DĐ: 0912.240.164
 tochucphutho@gmail.com
32
Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
Đoàn Minh Hương
Viện trưởng
CQ: 0210.3810.747
DĐ: 0915.345.277
minhdm.vks@phutho.gov.vn
 
IV. NGƯỜI PHÁT NGÔN CỦA UBND CÁC HUYỆN, THÀNH, THỊ
 
33
UBND thành phố Việt Trì
Lê Hồng Vân
Chủ tịch
CQ: 0210.3846.522
vanlh.ubtpviettri@ phutho.gov.vn
34
UBND thị xã Phú Thọ
Trần Văn Khai
Chủ tịch
CQ: 0210 3820 100
35
UBND huyện Cẩm Khê
Nguyễn Minh Tuấn
Chủ tịch
DĐ: 0912.219.314
tuannm.ubcamkhe@ phutho.gov.vn
36
UBND huyện Đoan Hùng
Đào Quý Cường
Chủ tịch
DĐ: 0913.282.800
cuongdq.ubdoanhung@ phutho.gov.vn
37
UBND huyện Hạ Hòa
Đỗ Tiến Luận
Chủ tịch
DĐ: 0968.186.262
38
UBND huyện Lâm Thao
Trần Hoài Giang
Chủ tịch
 
giangth@phutho.gov.vn
39
UBND huyện Phù Ninh
Lưu Quang Huy
Chủ tịch
DĐ: 0972.501.153
huylq.ubphuninh@ phutho.gov.vn
40
UBND huyện Tam Nông
Cao Văn Mỹ
Chủ tịch
DĐ: 0912 826 228
mycv.ubtamnong@phutho.gov.vn
41
UBND huyện Tân Sơn
Nguyễn Bá Khuyến
Chủ tịch
CQ: 0210.3615.007DĐ: 0912.714.057
khuyennb.ubtanson@phutho.gov.vn
42
UBND huyện Thanh Ba
Nguyễn Văn Đức
Chủ tịch
CQ: 0210.3885.234
DĐ: 0913.099.827
 
ducnv.ubthanhba@phutho.gov.vn
43
UBND huyện Thanh Sơn
Nguyễn Văn Mạnh
Chủ tịch
DĐ: 0912.243.198
manhpctthanhson@gmail.com
44
UBND huyện Thanh Thủy
Khổng Danh Đạt
Chủ tịch 
DĐ: 0912.851.772
datkd.ubthanhthuy@phutho.gov.vn
45
 UBND huyện Yên Lập
Trần Việt Hùng
Chủ tịch
CQ: 0210.3870.141
DĐ: 0913283377
hungtv@phutho.gov.vn
 

 

ĐÁNH GIÁ BÀI VIẾT( 1)