Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Lấy ý kiến nhân dân về kết quả thẩm tra hồ sơ đề nghị xét, công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới cho thị xã Phú Thọ năm 2018

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
+ XEM TOÀN VĂN

 PhuthoPortal - Ngày 10/6/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2535/UBND-KTN về việc thực hiện quy trình thẩm định hồ sơ đề nghị xét, công nhận thị xã Phú Thọ hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải dự thảo báo cáo về việc thẩm tra hồ sơ lấy ý kiến của nhân dân.
Thời gian lấy ý kiến: Từ ngày 10 - 20/6/2019.
Hình thức tham gia ý kiến: Góp ý trực tiếp qua điện thoại: 02103.992.715; qua email: vanphongdieuphointmphutho@gmail.com hoặc bằng văn bản gửi về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Xem thêm >>