Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Lấy ý kiến vào dự thảo Quyết định ban hành Quy chế xét, cho phép sử dụng thẻ đi lại của doanh nhân APEC trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
Xem thêm >>