Lấy ý kiến nhân dân về dự thảo văn bản Lấy ý kiến về việc xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018

CÁC Ý KIẾN ĐÓNG GÓP
+ XEM TOÀN VĂN
Mọi ý kiến phản hồi về việc đề nghị xét tặng danh hiệu “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể lần thứ Hai - năm 2018 xin gửi về Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (qua phòng Quản lý Di sản văn hóa) bằng đường bưu điện hoặc hòm thư điện tử: disanvanhoa.pt@gmail.com; Điện thoại: 02103.855741.
Xem thêm >>