Tham gia Bảo hiểm Y tế là trách nhiệm và quyền lợi của tổ chức, cá nhân

Thanh Thủy thực hiện các giải pháp tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế

31/10/2019 16:54:00 CH
PhuthoPortal - Tính đến hết tháng 9/2019, số người tham gia bảo hiểm y tế (BHYT) của huyện Thanh Thủy là gần 64.650 người, đạt tỷ lệ bao phủ 81% dân số. So với thời điểm cuối năm 2018, tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn huyện Thanh Thủy có xu hướng giảm (từ 85% xuống 81%). Qua đó có thể thấy việc tham gia BHYT của các nhóm đối tượng trên địa bàn huyện đã bộc lộ sự thiếu bền vững và cần kịp thời có giải pháp tích cực nhằm đạt được chỉ tiêu bao phủ BHYT theo kế hoạch UBND tỉnh giao trong năm 2019 là 85,5% dân số. 

Yên Lập: Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế

31/10/2019 16:52:00 CH
PhuthoPortal - Xác định bảo hiểm y tế (BHYT) hộ gia đình là một trong những chính sách xã hội quan trọng, góp phần nâng cao công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân và đảm bảo an sinh xã hội, những năm qua, BHXH huyện Yên Lập đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người lao động, người dân, đối tượng thụ hưởng về các chính sách, lợi ích của BHYT; tăng cường công tác giám định BHYT tại cơ sở khám, chữa bệnh; phối hợp với các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao tinh thần thái độ phục vụ, bảo đảm người bệnh được hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tốt nhất.

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp trên địa bàn tỉnh

31/10/2019 15:13:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 31/10/2019, BTV Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 21-CT/TU về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo đối với công tác bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) trên địa bàn tỉnh.

Lợi ích của việc thanh toán các chế độ bảo hiểm xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

28/10/2019 16:52:00 CH
Triển khai việc đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH tỉnh đã xây dựng lộ trình, kế hoạch thực hiện hằng năm và các giải pháp nhằm vận động, khuyến khích phát triển người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp qua các phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị thuộc các huyện, thành thị trên địa bàn.

Phù Ninh đẩy mạnh chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội qua tài khoản cá nhân

27/10/2019 10:50:00 SA
PhuthoPortal - Ngay sau khi có sự chỉ đạo của Bảo hiểm Xã hội (BHXH) Việt Nam, BHXH tỉnh về việc giao chỉ tiêu phấn đấu chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH qua qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt, BHXH huyện Phù Ninh đã tích cực vận động người dân nhận tiền qua tài khoản cá nhân. 

Thanh Ba: Tăng cường tuyên truyền, thu hút người dân tham gia bảo hiểm y tế

26/10/2019 10:46:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Bảo hiểm y tế (BHYT) toàn dân là một chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa to lớn trong đời sống cộng đồng. Đây cũng là một trong những chính sách an sinh xã hội mang ý nghĩa nhân đạo, không vì mục đích lợi nhuận, nhằm bảo vệ và chăm sóc sức khỏe người dân một cách tốt nhất. Với mục tiêu đạt tỷ lệ bao phủ 88% dân số tham gia BHYT vào cuối năm 2019, thời gian qua, huyện Thanh Ba đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp nhằm tăng tỷ lệ bao phủ BHYT, trong đó công tác tuyên truyền, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn là được coi là giải pháp trọng tâm.

Lâm Thao chú trọng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm y tế

24/10/2019 16:14:00 CH
Với mục tiêu mở rộng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế (BHYT) trên địa bàn huyện, thời gian qua, Trung tâm Y tế huyện Lâm Thao đã đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng dịch vụ, năng lực khám, chữa bệnh, hướng tới sự hài lòng của người bệnh nói chung và người bệnh có thẻ BHYT nói riêng.

Cẩm Khê: thực hiện các giải pháp để tăng độ bao phủ bảo hiểm y tế

24/10/2019 14:57:00 CH
PhuthoPortal - Sau 3 năm đẩy mạnh thực hiện chính sách pháp luật về BHYT, từ chỗ tỷ lệ bao phủ BHYT năm 2016 đạt 85,5%, đến hết tháng 8/2019 tổng số người tham gia BHYT trên địa bàn huyện Cẩm Khê chiếm tỷ lệ 91,6% dân số (đạt 124.750/136.180 người). Trong đó, BHYT học sinh từ cấp tiểu học đến cấp THPT đều đạt từ 95% trở lên.

Đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt

15/10/2019 15:12:00 CH
PhuthoPortal - Đến năm 2020 phấn đấu 20% số tiền chi trả an sinh xã hội được thực hiện qua ngân hàng; đến năm 2021 phấn đấu đạt 50% số người nhận lương hưu, trợ cấp BHXH, mai táng phí, tử tuất,… sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị. Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong Kế hoạch đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt do BHXH Việt Nam ban hành vào 23/5/2019.

Bảo hiểm y tế: Phao cứu sinh cho những bệnh nhân nghèo chạy thận

12/10/2019 15:04:00 CH
PhuthoPortal - Hiện nay toàn tỉnh có khoảng 400 người bệnh mắc suy thận mạn phải điều trị bằng phương pháp chạy thận và được quỹ bảo hiểm y tế (BHYT) chi trả phần lớn chi phí. Với những bệnh nhân này, nếu không tham gia BHYT thì có lẽ nhiều người trong số họ đã phải rời bỏ cuộc sống.
Xem thêm >>