Thông báo

Quyết định về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh

12/03/2020 10:13:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 10/3/2020, Công an tỉnh ban hành quyết định số 704/QĐ-CAT-PV01 về việc rút ngắn thời gian giải quyết một số thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Công an tỉnh.

Thông báo BHXH tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 9 thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh

10/03/2020 15:20:00 CH
PhuthoPortal - Từ ngày 1/3/2020, BHXH tỉnh tiếp nhận và trả kết quả 9 thủ tục hành chính sau tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ (đường Trần Phú, phường Tân Dân, thành phố Việt Trì).

Thông báo áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới từ ngày 01/3/2020

27/02/2020 16:29:00 CH
PhuthoPortal - Kể từ tháng 3/2020, Công ty Điện lực Phú Thọ sẽ triển khai áp dụng mẫu hóa đơn điện tử mới trong hoạt động bán điện. Mẫu hóa đơn điện tử mới được Tập đoàn Điện lực Việt Nam cải tiến nhằm đem tới sự thuận lợi hơn nữa cho khách hàng, cụ thể là: 

Thông báo đề xuất, đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh năm 2021

16/02/2020 10:20:00 SA
PhuthoPortal - Để chuẩn bị cho công tác xây dựng kế hoạch năm 2021, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị, các trường Đại học và Cao đẳng, Viện nghiên cứu, các tổ chức Khoa học và Công nghệ, doanh nghiệp, làng nghề, hợp tác xã đề xuất các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ, phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh Phú Thọ năm 2021 như sau:

Thông báo về việc tìm gia đình thay thế cho trẻ bị bỏ rơi

02/01/2020 11:13:00 SA
Thực hiện Luật Nuôi con nuôi và Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 05/3/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật nuôi con.

Thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo

25/11/2019 08:22:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 21/11/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 91/TB-UBND thông báo về việc không thụ lý, giải quyết tố cáo.

Công bố danh sách tổ chức và người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

04/11/2019 08:12:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Luật Trợ giúp pháp lý năm 2017 và Kế hoạch số 4792/KH-UBND ngày 24/10/2017 của UBND tỉnh về triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ, ngày 10/10/2018, Sở Tư pháp đã đề nghị Bộ Tư pháp, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Phú Thọ đăng tải danh sách các tổ chức và người thực hiện Trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh Phú Thọ. Cổng Thông tin điện tử tỉnh Phú Thọ đăng tải một số thông tin và danh sách người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đến thời điểm hiện tại đã có sự thay đổi.

Thể lệ Giải Báo chí toàn quốc về phòng chống thiên tai lần thứ nhất năm 2019

25/10/2019 09:14:00 SA
(Ban hành kèm theo Quyết định số:  10 /QĐ-TWPCTT ngày  08 / 10/ 2019 của Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai)

Tổ chức Cuộc thi Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 tại Phú Thọ

22/10/2019 14:55:00 CH
PhuthoPortal - Cuộc thi Liên hoan truyền thanh cơ sở tuyên truyền về an toàn giao thông năm 2019 tại Phú Thọ lần đầu tiên được tổ chức với quy mô lớn và tỉnh Phú Thọ được Bộ Thông tin và Truyền thông lựa chọn làm điểm trong cả nước. Thời gian nhận tác phẩm từ ngày 25/10 - 5/11/2019. Dự kiến thời gian trao giải vào cuối tháng 11/2019.
Xem thêm >>