Thông báo

Thông báo Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018

04/01/2019 09:06:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/12/2018, Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Phú Thọ ban hành văn bản số 26 /TB-SKHĐT về Danh mục các công trình cấp nước sạch cần thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn tỉnh năm 2018

Thông báo kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp

04/12/2018 16:11:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 29/11/2018, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành văn bản số 2038/SLĐTBXH-VLATLĐ về kế hoạch tổ chức đăng ký dự thi tiếng Hàn theo Chương trình EPS trong ngành nông nghiệp.

Kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Ba - năm 2018

25/10/2018 16:55:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 19/10/2018, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành văn bản số 30/TB-SVHTTDL về thông báo kết quả họp Hội đồng xét tặng danh hiệu Nghệ nhân hát Xoan tỉnh Phú Thọ lần thứ Ba - năm 2018 

Tuyển sinh đào tạo nghề cho nạn nhân da cam, người khuyêt tật

19/10/2018 10:45:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/10/2018, Hội NNCDDC/DIOXIN tỉnh ban hành văn bản số 70/CV-BTVTH về việc đăng tin tuyển sinh học nghề cho nạn nhân da cam, người khuyết tật.

Công bố danh sách tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý, người thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh

19/10/2018 10:29:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 10/10/2018, Sở Tư pháp tỉnh ban hành văn bản số 775/STP-TGPL về việc cập nhật công bố danh sách tổ chức thực hiện TGPL, người thực hiện TGPL trên địa bản tỉnh

Thông báo tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản - Đợt 3/2018

27/09/2018 08:36:00 SA
Thực hiện Thỏa thuận giữa Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội và Tổ chức phát triển nhân lực quốc tế Nhật Bản (IM Japan) về Chương trình đào tạo thực tập kỹ thuật cho thực tập sinh Việt Nam tại Nhật Bản, Trung tâm Lao động ngoài nước trực thuộc Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội thông báo kế hoạch tuyển chọn ứng viên tham gia Chương trình thực tập sinh đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản Đợt 3/2018, cụ thể như sau:

Thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2018

19/09/2018 07:32:57 SA
PhuthoPortal -  Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 54/TB-UBND về thông báo giờ làm việc mùa đông năm 2018

Thực hiện ngày nghỉ vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2019

19/09/2018 07:29:46 SA
PhuthoPortal - Ngày 12/9/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4064 /UBND-HCTC về việc thực hiện ngày nghỉ vào các dịp nghỉ lễ, tết năm 2019