LỊCH TIẾP CÔNG DÂN CỦA LÃNH ĐẠO HĐND, ĐOÀN ĐBQH, UBND TỈNH

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019)

12/03/2019 09:11:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 08/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 09/TB-UBND về Lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (từ tháng 3 đến tháng 12 năm 2019).

Lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (tháng 1 năm 2019)

04/01/2019 15:06:00 CH
PhuthoPortal -  Ngày 02/1/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 01/TB-UBND về Lịch tiếp công dân chung của Lãnh đạo HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh (tháng 1 năm 2019)