THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018

27/01/2018 08:43:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 09/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018.   

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

11/01/2018 09:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 239/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 12 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017

06/12/2017 02:30:54 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 201/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 11/2017.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017

09/11/2017 06:41:18 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/10/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 177/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 10/2017.

Thông cáo báo chí Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại tỉnh Phú Thọ

08/11/2017 08:28:54 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về Chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 và Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 11/12/2012 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác sưu tầm, thẩm định, công bố, sử dụng các tài liệu, ấn phẩm và khen thưởng đối với các cá nhân, tổ chức đã sưu tầm và hiến tặng tài liệu liên quan đến chủ quyền biển, đảo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 năm 2017

10/10/2017 07:40:36 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/9/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 158/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 9/2017.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2017

05/09/2017 06:52:56 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/8/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 134/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 8/2017.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017

03/08/2017 08:19:30 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/7/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 128/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 7/2017.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 6 năm 2017

07/07/2017 09:22:56 SA
PhuthoPortal - Ngày 26/6/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 103/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 6/2017.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2017

15/06/2017 07:56:22 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/5/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 83/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 5/2017.
Xem thêm >>