THÔNG CÁO BÁO CHÍ

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 9/2018 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018

08/10/2018 08:33:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 28/0/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 172/BC-UBND báo cáo hoạt động của UBND tỉnh tháng 9/2018 và tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2018.

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018

07/08/2018 15:54:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 25/7/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 122/BC-UBND về Hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 7/2018.

Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018

01/07/2018 15:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/6/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 107/BC-UBND báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2018.

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018

01/06/2018 13:22:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 28/5/2018, UBND tỉnh ban hành báo cáo số 85 /BC-UBND về Hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2018.

Báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018

28/04/2018 16:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/4/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 68 /BC-UBND báo cáo hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2018.

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018

10/04/2018 12:45:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 47/BC-UBND đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018.       

Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018

10/04/2018 12:42:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/3/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 40/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 3 và tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2018.

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018

27/01/2018 08:43:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/01/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 09/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội tháng 1 năm 2018.   

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2017

11/01/2018 09:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 239/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh tháng 12 và tình hình kinh tế - xã hội năm 2017. 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 năm 2017

06/12/2017 02:30:54 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/11/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 201/BC-UBND về hoạt động của UBND tỉnh và tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 11/2017.
Xem thêm >>