THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chỉ thị về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

09/04/2019 11:03:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 5/4/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Chỉ thị số 19/CT-TU về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, chống, ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh. 

Triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng

09/04/2019 11:00:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 27/3/2019, Tỉnh ủy Phú Thọ ban hành Công văn số 1564-CV/TU về việc triển khai thực hiện và hưởng ứng Giải Báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm Vàng) lần thứ IV năm 2019.

Tiếp tục chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi

08/04/2019 18:59:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/4, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1363/UBND-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi.

Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động được triển khai từ ngày 1 - 31/5/2019

02/04/2019 15:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/3/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 1083/KH-UBND về “Tổ chức Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động tỉnh Phú Thọ năm 2019”.

Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018

02/04/2019 11:47:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/3, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 1171/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018.

Triển khai thực hiện Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp

02/04/2019 11:46:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1044/UBND-KTN về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định 06/2019/NĐ-CP ngày 22/1/2019 của Chính phủ về quản lý thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và thực thi Công ước về buôn bán quốc tế các loại động vật, thực vật hoang dã nguy cấp.

Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh

26/03/2019 17:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 21/3/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1118/UBND-KTN về việc tiếp tục chỉ đạo quyết liệt thực hiện các biện pháp ngăn chặn bệnh dịch tả lợn châu Phi xâm nhiễm vào địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 1/1/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng

26/03/2019 17:29:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 18/3, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1045/UBND-KTN về việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 01/2019/NĐ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về kiểm lâm và lực lượng chuyên trách bảo vệ rừng.

Triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019

26/03/2019 17:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 675/UBND-KGVX về việc “Triển khai các nhiệm vụ về hoạt động thông tin đối ngoại của tỉnh năm 2019”.

Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020

26/03/2019 17:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 28/2/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 774/KH-UBND về “Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh Phú Thọ giai đoạn 2019 - 2020”.