THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020

13/01/2020 20:00:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 31/12/2019, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6112 /KH-UBND về thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước tỉnh Phú Thọ năm 2020.

Tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

31/12/2019 09:57:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 11/CT-UBND về việc tăng cường quản lý hóa chất trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ

27/12/2019 16:37:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/12, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 6017/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 828/NQ-UBTVQH14 ngày 17/12/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã tỉnh Phú Thọ (Nghị quyết số 828).

Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

26/12/2019 15:46:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020.

Một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2020

26/12/2019 15:46:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/12/2019, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3289/QĐ-UBND về một số chủ trương, biện pháp quản lý và điều hành ngân sách địa phương năm 2020.

Nghị quyết thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024)

26/12/2019 15:45:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 22/NQ-HĐND tỉnh thông qua bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Phú Thọ 5 năm (2020 - 2024).

Nghị quyết điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ Công viên Văn Lang giai đoạn 2016 - 2020

26/12/2019 15:44:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Hồ Công viên Văn Lang giai đoạn 2016 - 2020.

Trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

26/12/2019 15:43:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 19/12, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5919/UBND-KGVX về việc trợ giúp xã hội dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020.

Nghị quyết quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2025

26/12/2019 15:43:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 14/12/2019, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 13/2019/NQ-HĐND quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2025.

Quyết định về việc quy định giá bơm tiêu thoát nước vùng nội thị thuộc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ

26/12/2019 08:33:00 SA
PhuthoPortal -  Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 24/2019/QĐ-UBND quyết định về việc quy định giá bơm tiêu thoát nước vùng nội thị thuộc thành phố Việt Trì và thị xã Phú Thọ.
Xem thêm >>