THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

15/08/2019 07:51:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/8/2029, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh

15/08/2019 07:50:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/8/2029, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 07/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 35/2017/QĐ-UBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh Phú Thọ đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Quyết định "V/v thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ"

15/08/2019 07:50:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 08/8/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 1981/QĐ-UBND "V/v thông qua phương án đơn giản hóa 04 thủ tục hành chính trong lĩnh vực An toàn bức xạ thuộc thẩm quyển giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ".

Quyết định bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh

14/08/2019 08:33:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/8, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 08/2019/QĐ-UBND về việc bãi bỏ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20/10/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ quy định cụ thể một số điểm về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019

09/08/2019 17:07:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 2/8, UBND ban hành văn bản số 3554L/UBND-KTTH về việc tăng cường công tác giải ngân thanh toán kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019.

Chủ động triển khai công tác tiêm phòng vác-xin cho đàn vật nuôi

07/08/2019 07:10:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 31/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3496/UBND-KTN về việc chủ động triển khai công tác tiêm phòng vác-xin cho đàn vật nuôi.

Cảnh báo lũ quét sạt lở đất trên các khu vực trong tỉnh

05/08/2019 16:27:00 CH
PhuthoPortal - Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, do ảnh hưởng của dải hội tụ nhiệt đới, lũ trên sông Thao đang biến đổi chậm và còn ở mức cao. Mực nước đo được lúc 10 giờ ngày 5/8 tại xã Ấm Thượng (huyện Hạ Hòa) ở mức 25,40m trên mức báo động 2 là 0,20m; tại thị xã Phú Thọ ở mức 16,35m dưới mức báo động 1 là 1,15m.

Chủ động ứng phó với bão số 3

01/08/2019 18:10:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 1/8, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh (PCTT&TKCN) ban hành văn bản số 38/BCH-VPTT về việc chủ động ứng phó với bão số 3.

Vận hành, khai thác mô hình đô thị thông minh và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh

30/07/2019 17:27:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 23/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3339/UBND-KGVX về việc vận hành, khai thác mô hình đô thị thông minh và hạ tầng kỹ thuật công nghệ thông tin (CNTT) trên địa bàn tỉnh.

Đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh

30/07/2019 17:24:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 22/7/2019, UBND tỉnh ban hành văn bản số 3328/UBND-KTTH về việc chấn chỉnh công tác đấu thầu, đẩy mạnh thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh.