THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Từ 0 giờ ngày 1/4/2019 tổ chức tổng điều tra dân số và nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

16/10/2018 11:19:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 9/9/2018, UBND tỉnh ban hành văn bản số 4568/KH-UBND về Kế hoạch Tổng điều tra Dân số và Nhà ở thời điểm 0 giờ ngày 1/4/2019 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.

Dự báo trên địa bàn tỉnh có mưa rào và rải rác có dông

15/10/2018 15:52:00 CH
PhuthoPortal - Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục đang di chuyển và nén rãnh áp thấp có trục ở khoảng 21 - 24 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.    

Tin gió mùa Đông Bắc

09/10/2018 17:00:00 CH
PhuthoPortal - Theo tin từ Đài Khí tượng thủy văn khu vực Việt Bắc, hiện nay bộ phận không khí lạnh vẫn đang tiếp tục di chuyển xuống phía Nam.    

Thực hiện treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười

05/10/2018 16:28:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 5/10, UBND ban hành văn bản số 4508/UBND-KGVX về việc treo cờ rủ và ngừng các hoạt động vui chơi, giải trí trong những ngày Lễ Quốc tang đồng chí Đỗ Mười.

Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018 17:45:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 24/9/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký Quyết định số 2445/QĐ-UBND ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Quy chế gồm 6 Chương, 29 Điều quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn; tổ chức bộ máy và chế độ làm việc; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính; mối quan hệ công tác; tổ chức thực hiện.

Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018 17:30:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 12/9, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2299/QĐ-UBND về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. Danh mục bao gồm 1.150 thủ tục hành chính, trong đó chia thành 78 lĩnh vực.

Danh sách công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018 17:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 20/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2401/QĐ-UBND về việc phê duyệt 30 công chức, viên chức thuộc các sở, ban, ngành biệt phái đến làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ kể từ ngày 25/9/2018.

Ban hành Quyết định thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ

28/09/2018 17:19:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/9/2018, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2269/QĐ-UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Phú Thọ. 

Tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước

28/09/2018 17:11:00 CH
Phuthoportal - Ngày 24/9, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 4291/KH-UBND thực hiện Chỉ thị số 22/CT-TTg ngày 7/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường quản lý, đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước.

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ

28/09/2018 17:00:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 21/9/2018, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 4279/UBND-KGVX về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin xây dựng chính quyền điện tử tỉnh Phú Thọ.