THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

18/01/2018 20:20:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 15/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số 1/CT-UBND về việc Tăng cường công tác quản lý, điều hành nhằm bình ổn thị trường, giá cả, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

Kế hoạch liên tịch phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2020

16/01/2018 16:26:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/12/2017, UBND tỉnh và Ủy ban MTTQ tỉnh thống nhất ban hành Kế hoạch liên tịch số 5930/KHLT-UBND-MTTQ về phối hợp thực hiện giảm nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh đến năm 2020.

Kế hoạch bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020

16/01/2018 15:36:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 16/1/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 165/KH-UBND về bảo tồn và phát huy giá trị Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ giai đoạn 2017 - 2020.

Bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân năm 2018

15/01/2018 07:54:00 SA
PhuthoPortal - Nhằm kiểm soát bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm; tăng cường phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân năm 2018, ngày 10/01/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 86/KH-UBND về bảo đảm ATTP Tết Nguyên đán Mậu Tuất và mùa lễ hội xuân năm 2018.

Tăng cường đảm bảo ATTP trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018

11/01/2018 11:21:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 8/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 41/UBND-KTN về tăng cường đảm bảo ATTP trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018.

Công điện phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi

11/01/2018 11:18:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 10/1, Chủ tịch UBND tỉnh ký Công điện số 01/CĐ-UBND gửi Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và PTNT, Thông tin và Truyền thông; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Phú Thọ; Chủ tịch UBND các huyện, thành, thị về việc thực hiện một số biện pháp phòng chống rét cho cây trồng, vật nuôi.

Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2018

11/01/2018 10:12:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 4/1/2018, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 14/KH-UBND về việc triển khai các nhiệm vụ trọng tâm về bảo tồn, phát huy giá trị Di sản văn hoá phi vật thể đại diện của nhân loại Hát Xoan Phú Thọ năm 2018.

Rà soát các hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số

03/01/2018 14:19:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/12, UBND tỉnh đã có văn bản số 5824/UBND-KGVX về việc rà soát, hộ nghèo, cận nghèo đề nghị hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh nhằm tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 2451/QĐ-TTg ngày 27/12/2011 của Thủ tưởng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình mặt đất đến năm 2020.

Danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh

02/01/2018 12:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3668/QĐ-UBND phê duyệt danh sách công chức đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính tại các sở, ban, ngành; UBND huyện, thành, thị và UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Phú Thọ

02/01/2018 12:02:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 28/12/2017, UBND tỉnh ban hành văn bản số 5849 /UBND-TH về việc thực hiện Kết luận số 116-KL/TU ngày 12/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 và Kết luận số 17-KL/TW, ngày 11/9/2017 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tại tỉnh Phú Thọ.