THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Kế hoạch triển khai công tác tiêm chủng mở rộng năm 2018

19/06/2018 10:39:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 18/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 18/KH-UBND về triển khai công tác tiêm chủng mở rộng năm 2018 của tỉnh Phú Thọ.

Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc

13/06/2018 09:01:00 SA
Phuthoportal - Ngày 12/6, UBND tỉnh Phú Thọ và UBND tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quy chế phối hợp số 2458/QCPH-UBND trong công tác quản lý, bảo vệ cát, sỏi lòng sông tại các khu vực giáp ranh giữa tỉnh Phú Thọ và tỉnh Vĩnh Phúc.

Kế hoạch truyền thông về một số loại vắc xin mới sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh năm 2018

12/06/2018 17:10:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành kế hoạch số 2418/KH-UBND về truyền thông về một số loại vắc xin mới sẽ được đưa vào chương trình tiêm chủng mở rộng trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Kế hoạch phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue trên địa bàn tỉnh năm 2018

12/06/2018 17:06:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 11/6/2018, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2416/KH-UBND về phòng, chống bệnh sốt xuất huyết dengue trên địa bàn tỉnh năm 2018.

Thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012

12/06/2018 10:30:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 8/6, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2397/UBND-KTTH thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục tăng cường công tác triển khai thi hành Luật Hợp tác xã năm 2012.

Thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công

12/06/2018 09:05:00 SA
Phuthoportal - Ngày 11/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2449/KH-UBND thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng đối với các dịch vụ công: Thuế, điện, nước, học phí, viện phí và chi trả các chương trình an sinh xã hội.

Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ

05/06/2018 14:09:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/6, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 2326/KH - UBND về việc Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2018).

Tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6

04/06/2018 18:16:00 CH
Phuthoportal - Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện hưởng ứng Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2018 trên địa bàn tỉnh.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng, bưởi Diễn và cây ăn quả có múi khác trên địa bàn tỉnh

04/06/2018 15:55:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 31/5, UBND tỉnh ban hành văn bản số 2256/UBND-KTN về việc tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện phát triển cây bưởi đặc sản Đoan Hùng, bưởi Diễn và cây ăn quả có múi khác trên địa bàn tỉnh.

Triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp

04/06/2018 15:52:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 29/5, UBND ban hành Kế hoạch số 2192/KH-UBND về việc triển khai thi hành Luật Lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Xem thêm >>