THÔNG TIN CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19

01/04/2020 14:09:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 31/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1285/UBND-KGVX về việc thực hiện các biện pháp cách ly xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo: Tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh Covid-19

31/03/2020 17:34:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 30/3, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1231/ UBND-KGVX về việc tăng cường ứng dụng CNTT trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ thị: Quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19

28/03/2020 21:14:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 27/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Chỉ thị số 03/CT-UBND về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19.

Từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2020 tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết để hưởng ứng Giờ Trái đất

27/03/2020 17:56:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 26/3/2020, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 1174/UBND-KTN yêu cầu các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành, thị và đề nghị Mặt trận Tổ quốc và tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh tổ chức hưởng ứng Giờ Trái đất năm 2020. Theo đó, mỗi tổ chức và cá nhân căn cứ điều kiện thực tế cùng hưởng ứng tham gia hoạt động ''tắt đèn và tắt các thiết bị điện không cần thiết" từ 20h30 - 21h30 ngày 28/3/2020.

Tăng cường kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và ngăn ngừa, hạn chế tai nạn đường thủy

27/03/2020 10:57:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 26/3/2020, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Văn bản số 1168/UBND-KTN về tăng cường thực hiện nhiệm vụ kiểm soát tải trọng phương tiện giao thông và ngăn ngừa, hạn chế tai nạn đường thủy do phương tiện nhỏ, thô sơ gây ra.

Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới

26/03/2020 10:56:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 24/3/2020 Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành văn bản số 1131/UBND-KGVX về việc khẩn trương thực hiện các giải pháp để chủ động phòng, chống dịch Covid-19 trong giai đoạn mới.

Chủ tịch UBND tỉnh Chỉ thị đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới

24/03/2020 09:48:00 SA
PhuthoPortal - Ngày 20/3, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về việc đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới. 

Tạm hoãn đi công tác nước ngoài, ngoại tỉnh và hạn chế mời, đón khách nước ngoài trong thời gian dịch bệnh

20/03/2020 11:33:00 SA
PhuthoPortal - Thực hiện Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 11/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới, Văn bản số 1774/VPCP-QHQT ngày 08/3/2020 của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về tạm hoãn đi công tác nước ngoài; trước diễn biến mới phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tại nhiều nước trong khu vực và trên thế giới, đặc biệt tại Việt Nam hiện nay đã xuất hiện những nguồn lây bệnh và ghi nhận thêm nhiều trường hợp nhiễm bệnh mới, gia tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh vào địa bàn tỉnh; để chủ động ngăn chặn, ứng phó với dịch bệnh, Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến chỉ đạo như sau:

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh

18/03/2020 17:07:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 17/1/2020, UBND tỉnh ban hành Chương trình số 237/Ctr-UBND về thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 18/2019/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

Nghị quyết của HĐND tỉnh về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ

18/03/2020 17:05:00 CH
PhuthoPortal - Ngày 4/3, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 01/NQ-HĐND về việc đồng ý đầu tư một số dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh Phú Thọ.
Xem thêm >>