Chính sách mới

Nghị định 86 sửa đổi: Xe trên 9 chỗ bắt buộc lắp camera giám sát

17/01/2020 15:15:00 CH
(Chinhphu.vn) – Ô tô kinh doanh vận tải hành khách có sức chứa từ 9 chỗ (kể cả người lái xe) trở lên phải lắp camera đảm bảo ghi, lưu trữ hình ảnh trên xe (bao gồm cả lái xe) trong suốt quá trình xe tham gia giao thông.

Áp dụng mức thu 0,03% phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm

16/01/2020 16:49:00 CH
(Chinhphu.vn) - Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư số 01/2020/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí quản lý và giám sát hoạt động bảo hiểm.

Sửa quy định về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp

07/01/2020 18:57:00 CH
(Chinhphu.vn) - Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định 38/2019/QĐ-TTg sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 60/2015/QĐ-TTg ngày 27/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế quản lý tài chính về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và chi phí quản lý bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp.

Quy định mới về mức phí rút tiền mặt tại Ngân hàng Nhà nước

07/01/2020 17:49:00 CH
(Chinhphu.vn) - Tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài được miễn phí rút tiền mặt trong tháng khi giá trị tiền mặt rút qua tài khoản thanh toán nhỏ hơn hoặc bằng giá trị tiền mặt không đủ tiêu chuẩn lưu thông nộp về Ngân hàng Nhà nước cùng nơi mở tài khoản.

Quy định mới về kinh doanh vàng

06/01/2020 16:19:00 CH
(Chinhphu.vn) - Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ban hành Thông tư 29/2019/TT-NHNN sửa đổi, bổ sung Thông tư 16/2012/TT-NHNN hướng dẫn Nghị định số 24/2012/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý hoạt động kinh doanh vàng.
Xem thêm >>