Chính sách mới

Chương trình hành động của Chính phủ về cải cách chính sách BHXH

11/10/2018 16:12:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 125/NQ-CP ban hành Cương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 23/5/2018 của Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội.

Quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới

11/10/2018 15:24:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ đã ban hành Nghị định số 139/2018/NĐ-CP quy định về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Quy định mới về điều kiện kinh doanh đào tạo lái xe ô tô

09/10/2018 18:10:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 138/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 65/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đào tạo lái xe ô tô và dịch vụ sát hạch lái xe.

Quy định mới xét tặng Giải thưởng về văn học, nghệ thuật

02/10/2018 18:28:00 CH
(Chinhphu.vn) - Chính phủ ban hành Nghị định số 133/2018/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP ngày 29/9/2014 của Chính phủ về “Giải thưởng Hồ Chí Minh”, “Giải thưởng Nhà nước” về văn học, nghệ thuật.

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018

01/10/2018 18:28:00 CH
(Chinhphu.vn) - Quy định mới về kinh doanh xuất khẩu gạo; quy định về tổ chức lễ hội; bổ sung trường hợp tinh giản biên chế; tăng mức cho vay hộ nông dân khi không có tài sản bảo đảm;... là những chính sách mới có hiệu lực từ tháng 10/2018.