Hát xoan với du khách - Xoan singing with tourists

30/01/2018 09:42:00 SA

Những năm gần đây, các chương trình biểu diễn Hát Xoan luôn được khách du lịch đặc biệt quan tâm khi về Phú Thọ - In recent years, Singing Xoan performances are always received the special interest to tourists when travelling to Phu Tho
Những năm gần đây, các chương trình biểu diễn Hát Xoan luôn được khách du lịch đặc biệt quan tâm khi về Phú Thọ - In recent years, Singing Xoan performances are always received the special interest to tourists when travelling to Phu Tho
Những tiết mục Xoan mang nét văn hóa cổ xưa sẽ đưa du khách về với lịch sử dựng nước thời đại các Vua Hùng, giúp du khách cảm nhận và hiểu hơn về vùng đất và con người vùng đất Tổ - Xoan singing items with ancient culture will bring tourists back to the history of the Hung King, and help them feel and more understand about the ancestral land - Phu Tho and people
Những tiết mục Xoan mang nét văn hóa cổ xưa sẽ đưa du khách về với lịch sử dựng nước thời đại các Vua Hùng, giúp du khách cảm nhận và hiểu hơn về vùng đất và con người vùng đất Tổ - Xoan singing items with ancient culture will bring tourists back to the history of the Hung King, and help them feel and more understand about the ancestral land - Phu Tho and people
Chương trình Hát Xoan Phú Thọ tại đình Hùng Lô (TP Việt Trì) ngày càng được nhiều du khách đón nhận - Phu Tho Xoan singing program at Hung Lo Communal House (Viet Tri city) is getting more and more tourists
Chương trình Hát Xoan Phú Thọ tại đình Hùng Lô (TP Việt Trì) ngày càng được nhiều du khách đón nhận - Phu Tho Xoan singing program at Hung Lo Communal House (Viet Tri city) is getting more and more tourists
Du khách quốc tế hào hứng khi được các nghệ nhân truyền dạy Hát Xoan - International tourists are excited when they are taught Xoan singing by the artisans
Du khách quốc tế hào hứng khi được các nghệ nhân truyền dạy Hát Xoan - International tourists are excited when they are taught Xoan singing by the artisans
Tại không gian phố đi bộ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì đã gửi tặng cho du khách Thủ đô những làn điệu Hát Xoan độc đáo, hấp dẫn - At the walking street, Hoan Kiem Lake, Hanoi, An Thai Xoan ward, Phuong Lau commune, Viet Tri city has performed many unique and attractive Xoan singing tunes to audience of Hanoi capital
Tại không gian phố đi bộ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì đã gửi tặng cho du khách Thủ đô những làn điệu Hát Xoan độc đáo, hấp dẫn - At the walking street, Hoan Kiem Lake, Hanoi, An Thai Xoan ward, Phuong Lau commune, Viet Tri city has performed many unique and attractive Xoan singing tunes to audience of Hanoi capital
Các nghệ nhân phường Xoan An Thái biểu diễn Hát Xoan trong khuôn khổ triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” - Artisans of An Thai Xoan ward perform Xoan singing in the framework of photo exhibition “The country, people of ASEAN”
Các nghệ nhân phường Xoan An Thái biểu diễn Hát Xoan trong khuôn khổ triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” - Artisans of An Thai Xoan ward perform Xoan singing in the framework of photo exhibition “The country, people of ASEAN”
Các tiết mục Xoan nhận được sự đón nhận nhiệt tình của du khách Thủ đô - Xoan singing items receive the love of audience of Hanoi capital
Các tiết mục Xoan nhận được sự đón nhận nhiệt tình của du khách Thủ đô - Xoan singing items receive the love of audience of Hanoi capital
Những năm gần đây, các chương trình biểu diễn Hát Xoan luôn được khách du lịch đặc biệt quan tâm khi về Phú Thọ - In recent years, Singing Xoan performances are always received the special interest to tourists when travelling to Phu Tho
Những tiết mục Xoan mang nét văn hóa cổ xưa sẽ đưa du khách về với lịch sử dựng nước thời đại các Vua Hùng, giúp du khách cảm nhận và hiểu hơn về vùng đất và con người vùng đất Tổ - Xoan singing items with ancient culture will bring tourists back to the history of the Hung King, and help them feel and more understand about the ancestral land - Phu Tho and people
Chương trình Hát Xoan Phú Thọ tại đình Hùng Lô (TP Việt Trì) ngày càng được nhiều du khách đón nhận - Phu Tho Xoan singing program at Hung Lo Communal House (Viet Tri city) is getting more and more tourists
Du khách quốc tế hào hứng khi được các nghệ nhân truyền dạy Hát Xoan - International tourists are excited when they are taught Xoan singing by the artisans
Tại không gian phố đi bộ, bờ hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội, phường Xoan An Thái, xã Phượng Lâu, thành phố Việt Trì đã gửi tặng cho du khách Thủ đô những làn điệu Hát Xoan độc đáo, hấp dẫn - At the walking street, Hoan Kiem Lake, Hanoi, An Thai Xoan ward, Phuong Lau commune, Viet Tri city has performed many unique and attractive Xoan singing tunes to audience of Hanoi capital
Các nghệ nhân phường Xoan An Thái biểu diễn Hát Xoan trong khuôn khổ triển lãm ảnh “Đất nước, con người ASEAN” - Artisans of An Thai Xoan ward perform Xoan singing in the framework of photo exhibition “The country, people of ASEAN”
Các tiết mục Xoan nhận được sự đón nhận nhiệt tình của du khách Thủ đô - Xoan singing items receive the love of audience of Hanoi capital
Xem thêm >>