Vinh danh các nghệ nhân Hát Xoan - Honored Xoan artisans

30/01/2018 09:34:00 SA

Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho các nghệ nhân - Per procuration of the State President, Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac handed over the Decision of the State President to award the title “Meritorious Artiste” in the first time in the field of Intangible Cultural Heritage for the artisans
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho các nghệ nhân - Per procuration of the State President, Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac handed over the Decision of the State President to award the title “Meritorious Artiste” in the first time in the field of Intangible Cultural Heritage for the artisans
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương cho các “Nghệ nhân ưu tú” - Chairman of Phu Tho Provincial People
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương cho các “Nghệ nhân ưu tú” - Chairman of Phu Tho Provincial People's Committee Bui Minh Chau presented Hung Vuong Medal for “Meritorious Artiste”
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân Hát Xoan đợt 1 – năm 2012 cho các nghệ nhân - Leaders of the Phu Tho Province awarded the certificate of the Xoan Artist, stage 1 in 2012 for the artisans
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân Hát Xoan đợt 1 – năm 2012 cho các nghệ nhân - Leaders of the Phu Tho Province awarded the certificate of the Xoan Artist, stage 1 in 2012 for the artisans
Lãnh đạo các ngành tặng hoa chúc mừng các nghệ nhân Hát Xoan nhân ngày Di sản Việt Nam 23/11 - Vice Chairman of the Phu Tho Provincial People
Lãnh đạo các ngành tặng hoa chúc mừng các nghệ nhân Hát Xoan nhân ngày Di sản Việt Nam 23/11 - Vice Chairman of the Phu Tho Provincial People's Committee Ha Ke San awarded the title “Phu Tho Xoan Artist” for the second time in 2015 for 18 Xoan Artisans
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ hai - năm 2015 cho 18 nghệ nhân Hát Xoan - Leaders of the branches congratulate and present flowers to the Xoan Artisans on the occasion of Vietnamese Heritage Day
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ hai - năm 2015 cho 18 nghệ nhân Hát Xoan - Leaders of the branches congratulate and present flowers to the Xoan Artisans on the occasion of Vietnamese Heritage Day
Các nghệ nhân Hát Xoan – những người trao truyền, giữ cho ngọn lửa Xoan ngày càng bừng sáng - Xoan Artisans - the people who hand over and preserve the life of Xoan singing more and more develop
Các nghệ nhân Hát Xoan – những người trao truyền, giữ cho ngọn lửa Xoan ngày càng bừng sáng - Xoan Artisans - the people who hand over and preserve the life of Xoan singing more and more develop
Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hoàng Dân Mạc trao Quyết định của Chủ tịch nước phong tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Nghệ nhân ưu tú” lần thứ nhất trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể cho các nghệ nhân - Per procuration of the State President, Secretary of the Phu Tho Provincial Party Committee Hoang Dan Mac handed over the Decision of the State President to award the title “Meritorious Artiste” in the first time in the field of Intangible Cultural Heritage for the artisans
Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Minh Châu tặng Kỷ niệm chương Hùng Vương cho các “Nghệ nhân ưu tú” - Chairman of Phu Tho Provincial People
Lãnh đạo tỉnh trao Bằng công nhận danh hiệu nghệ nhân Hát Xoan đợt 1 – năm 2012 cho các nghệ nhân - Leaders of the Phu Tho Province awarded the certificate of the Xoan Artist, stage 1 in 2012 for the artisans
Lãnh đạo các ngành tặng hoa chúc mừng các nghệ nhân Hát Xoan nhân ngày Di sản Việt Nam 23/11 - Vice Chairman of the Phu Tho Provincial People
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Kế San trao danh hiệu “Nghệ nhân Hát Xoan Phú Thọ” lần thứ hai - năm 2015 cho 18 nghệ nhân Hát Xoan - Leaders of the branches congratulate and present flowers to the Xoan Artisans on the occasion of Vietnamese Heritage Day
Các nghệ nhân Hát Xoan – những người trao truyền, giữ cho ngọn lửa Xoan ngày càng bừng sáng - Xoan Artisans - the people who hand over and preserve the life of Xoan singing more and more develop
Xem thêm >>